Systeemtherapie

Wat is het?

Systeemtherapie staat ook wel bekend onder de naam gezins- of relatietherapie. Dit komt omdat de therapie niet alleen om één individu draait, maar gaat om de interactie tussen jou en de mensen in jouw omgeving.

Bij systeemtherapie wordt jouw problematiek bekeken in samenhang met je leefomgeving, ook wel het systeem genoemd. Met het systeem wordt alles bedoeld wat een belangrijk onderdeel van je leefwereld vormt: gezin, familie, school, vriendenkring, werk etc. Gedurende de systeemtherapie wordt rekening gehouden met het feit dat anderen (bewust en onbewust) invloed uit kunnen oefenen op de problemen die worden ervaren. De praktijk gaat samen met jou onderzoeken hoe de eventuele vicieuze cirkel doorbroken kan worden. Zo wordt voorkomen dat een probleem in stand wordt gehouden door jouw omgeving en kunnen blijvende veranderingen en ondersteuning door jouw leefomgeving worden aangemoedigd. Een belangrijk doel van systeemtherapie is zicht krijgen op de interacties en samenhang tussen jou en jouw leefwereld.

Wat wordt er gedaan bij systeemtherapie

Bij systeemtherapie krijg je eerst een intake met de therapeut over de behandeling. Met de therapeut bespreek je jouw klachten en gaat er gekeken worden waar deze klachten mee te maken kunnen hebben. Samen onderzoeken we welke mensen uit je systeem evt een rol spelen in je problematiek. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat jullie elkaar beïnvloeden. Een logisch vervolg is het uitnodigen van deze mensen. Zij kunnen bijvoorbeeld 1 of meerdere sessies bijwonen. Wel wordt dit van tevoren eerst met jou overlegd. Systeemtherapie kan dus ook individueel gegeven worden.

Gezamenlijke sessie

In een gezamenlijke sessie kan de therapeut goed kijken hoe jullie met elkaar omgaan, elkaar beïnvloeden en hoe jullie met elkaar communiceren. Er worden geen verwijten of beschuldigingen gemaakt. In de therapie worden jullie bewust gemaakt van de manier waarop jullie met elkaar communiceren en met elkaar omgaan. Wanneer dit duidelijk is gemaakt kan er vervolgens gewerkt gaan worden aan het veranderen en bijstellen van het gedrag.

Wat is de meerwaarde van systeemtherapie?

De kracht van systeemtherapie zit er in dat jij en je omgeving samen jullie krachten kunnen bundelen. Samen met je omgeving werk je naar de gewenste verandering. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn familieleden vaak bereid om betrokken te zijn bij dit proces. Ook blijken mensen sneller uit hun problemen te komen met een therapie die aandacht heeft voor de hele context waar je in leeft. Systeemtherapie kan voorkomen dat delen van een gezin of het hele gezin (verder) uit balans raken.