Een Taal erbij

Ieder kind is uniek
Iedere ouder is uniek
Ieder gezin is uniek

De methodiek ‘Een taal erbij’ zal veel worden toegepast in de praktijk omdat deze methodiek visualiseert en het geeft hierdoor snel inzicht van het probleem. Door middel van duplo-poppetjes en andere materialen wordt het probleem zichtbaar gemaakt. Het is een erkennend gevende interventie. Ook wordt er gekeken naar het verleden omdat veelal problemen, ervaringen of belevingen verbonden zijn aan het verleden. Door stil te staan bij dit beeld zal er sneller inzicht en begrip komen waarom situaties op een bepaalde manier beleefd worden. Een Taal Erbij geeft inzichten en werkt hierdoor verhelderend. Het beeld blijft langer op het netvlies dan de gesproken taal.

Een Taal Erbij is een methodiek, ontwikkeld vanuit het systemische en contextuele gedachtegoed, die zich richt op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliënt. (grondlegger Marleen Diekmann, opleider en supervisor NVRG – overleden 7-4-2007).

Deze methodiek kan gebruikt worden voor alle leeftijden en voor vele soorten problematiek.