Privacybeleid

Privacy Verklaring van Praktijk de Bouwsteen

Hier vind je de privacy verklaring van Praktijk de Bouwsteen waarin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zonder toestemming deelt de praktijk jullie gegevens niet met derde partijen, tenzij daar een wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor is.

Gezag

Om begeleiding te kunnen bieden aan je kind heeft de praktijk toestemming nodig van beide ouders met gezag.

Verwerkingsverantwoordelijke

Praktijk de Bouwsteen is de gebruiker en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Praktijk de Bouwsteen is gevestigd in Limmen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76208915.

Verwerken van persoonsgegevens

Door het formulier in te vullen geef je de praktijk je persoonlijke contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om met jullie in contact te komen en te communiceren. De gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt. Indien je de praktijk op andere wijze jouw persoonlijke gegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

Intervisie en supervisie

In het kader van de controle op mijn professionaliteit en ten behoeve van mijn voortdurende ontwikkeling als kindercoach is het mogelijk dat onderdelen van de casus van je kind volstrekt geanonimiseerd worden gebruikt tijdens intervisie en/of intercollegiale toetsing. Deze collega’s/supervisoren zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim.

Bewaartermijnen

De praktijk moet zich houden aan de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst en zal hierdoor de facturen bewaren voor de duur van 7 jaar. De praktijk zal de persoonsgegevens of verslaglegging bewaren voor de duur van 2 jaar. Vervolgens zullen deze vernietigd worden.