EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodieken bij behandeling van negatieve of schokkende ervaringen of PTSS (posttraumatische stressstoornis).  Patiënten die een ingrijpende nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna klachten krijgen en/of houden, kunnen zeer effectief met deze methodiek behandeld worden in weinig sessies.

EMDR is geschikt voor alle leeftijdsgroepen. Voor jonge kinderen wordt de therapie afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. In veel gevallen kun je daar zelfstandig bovenop komen, maar er zijn ook situaties waar je psychische en/of lichamelijke klachten aan overhoudt. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van één of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn:

 • emotionele verwaarlozing;
 • depressies;
 • misbruik;
 • klachten die voortkomen uit de jeugd;
 • akelige ervaringen op medisch gebied;
 • werk of school gerelateerde gebeurtenissen, o.a. burnout;
 • gebrek aan zelfvertrouwen;
 • beschamende-, pest- of verlieservaringen;
 • ervaringen met inbraak of overval;
 • verkeersongeval;
 • paniekaanvallen;
 • angsten en fobieën;
 • straat- of hoogtevrees;
 • dwanggedachtes.

De belangrijkste insteek van de EMDR-therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of volledig te laten verdwijnen.

Hoe werkt de behandeling?

De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.  De therapeut vraagt de cliënt aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit gebeurt in combinatie met een afleidende stimulus. Deze stimulus is de hand van de therapeut die voor het gezicht heen en weer bewogen wordt en die die de cliënt dient te volgen met de ogen. Na elke set handbewegingen wordt er even rust genomen. De aangeboden sets oogbewegingen in combinatie met het terugdenken aan de herinnering zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in je levensgeschiedenis.