Klachten

Ben je ontevreden over de geboden hulp of heb je een klacht of een suggestie? Wij hopen dat je dit persoonlijk met de behandelaar kunt bespreken zodat we samen tot een oplossing komen.

Mocht je ontevredenheid niet weggenomen of opgelost zijn, dan kun je via de beroepsvereniging waar de praktijk is aangesloten een klacht indienen of aanvullende informatie vragen.