Tarieven

 • Gemiddeld wordt er tussen de 1 en 10 sessies afgenomen.
 • De praktijk heeft geen wachtlijst en de begeleiding kan snel starten. 
 • De laatste 5 minuten van de sessie worden gebruikt als globale terugkoppeling naar de ouders van de sessie en het bespreken van evt huiswerkopdrachten. 
 • Prijzen zijn incl 21% BTW.
 • U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts.
 • De factuur dient direct na sessie betaald te worden middels een betaalverzoek. 
 • Bij de meeste verzekeringen wordt coaching niet vergoed. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering. 
 • Het is mogelijk het traject via een PGB te betalen. Neem hiervoor contact op met het wijkteam van uw gemeente. 

Afzeggen van de afspraak:

 • Annulering 24 uur voor de afspraak is kosteloos.
 • Annulering binnen 24 uur wordt in rekening gebracht. 

Intakegesprek van 30 min: 35 euro  

Individuele sessie:

 • Kinderen tot 8 jaar duurt de sessie 50 minuten:  60 euro 
 • Kinderen vanaf 8 jaar duurt de sessie 60 minuten: 70 euro
Evaluatiegesprek van 30 min: 35 euro
 

Ouderbegeleiding:

 • Sessie van 60 min: 70 euro
 • Sessie van 90 min: 100 euro

Thuisobservatie van 30 min: 40 euro (incl. reiskosten) 

Schoolobservatie van 30 min: 40 euro (incl. reiskosten)

Verslag 25 euro

 • Gemiddeld worden er tussen 1 en 5 sessies afgenomen.
 • De praktijk heeft geen wachtlijst en de behandeling kan snel starten.
 • Veelal wordt EMDR (deels) vergoed, toch wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar zodat u niet voor financiële verrassingen komt te staan. Om voor vergoeding vanuit het basispakket van je zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een psychiatrische diagnose nodig. Zijn je klachten licht van aard, en voldoe je niet aan een diagnose, dan kan je in veel gevallen een beroep doen op (deel)vergoeding voor EMDR vanuit de aanvullende verzekering. Het bedrag verschilt per zorgverzekeraar.
 • Na elke sessie ontvang je een factuur die je aan mij betaalt en evt kunt declareren bij de zorgverzekeraar.
 • Voor deze zorg is het eigen risico van toepassing.
 • Let op; ik werk niet gecontracteerd. Neem daarom contact op met uw zorgverzekering zodat u niet voor financiële verrassingen komt te staan.
 • Mocht de zorg vergoed worden dan heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. 
 • Annulering 24 uur voor de afspraak is kosteloos. 
 • No Show wordt volledig in rekening gebracht (deze wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar).
 • Annulering binnen 24 uur wordt in rekening gebracht. 

 

Intake en aansluitend EMDR sessie van 90 tot 120 min: 200 euro

EMDR sessie 90 min: 150 euro

EMDR sessie 60 min: 100 euro

EMDR sessie 45 min: 75 euro

Privacy Verklaring van Praktijk de Bouwsteen

Hier vind je de privacy verklaring van Praktijk de Bouwsteen waarin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Zonder toestemming deelt de praktijk jullie gegevens niet met derde partijen, tenzij daar een wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor is. 

Gezag

Om begeleiding te kunnen bieden aan je kind heeft de praktijk toestemming nodig van beide ouders met gezag. 

Verwerkingsverantwoordelijke

Praktijk de Bouwsteen is de gebruiker en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Praktijk de Bouwsteen is gevestigd in Limmen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76208915.

Verwerken van persoonsgegevens

Door het formulier in te vullen geef je de praktijk je persoonlijke contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om met jullie in contact te komen en te communiceren. De gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt. Indien je de praktijk op andere wijze uw persoonlijke gegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

Intervisie en supervisie

In het kader van de controle op mijn professionaliteit en ten behoeve van mijn voortdurende ontwikkeling als kindercoach is het mogelijk dat onderdelen van de casus van je kind volstrekt geanonimiseerd worden gebruikt tijdens intervisie en/of intercollegiale toetsing. Deze collega’s/supervisoren zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim.

Bewaartermijnen

De praktijk moet zich houden aan de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst en zal hierdoor de facturen bewaren voor de duur van 7 jaar. De praktijk zal de persoonsgegevens of verslaglegging bewaren voor de duur van 2 jaar. Vervolgens zullen deze vernietigd worden.